Dit product is niet langer beschikbaar.

Europeanisering van vermogensrecht

Uitgever Wolters Kluwer Nederland
EAN 9789013085327
Levertijd Direct downloaden
Type School en studieboeken

Nationaal privaatrecht wordt in toenemende mate beïnvloed door Europese ontwikkelingen. De invloed manifesteert zich langs diverse wegen, zoals regelgeving, rechtspraak en wetenschap. De in dit boek o... Lees meer

Nationaal privaatrecht wordt in toenemende mate beïnvloed door Europese ontwikkelingen. De invloed manifesteert zich langs diverse wegen, zoals regelgeving, rechtspraak en wetenschap. De in dit boek opgenomen preadviezen behandelen enkele aspecten van deze 'Europeanisering' op het terrein van het vermogensrecht. In het preadvies van Keirse staat het verbintenissenrecht centraal. Zij brengt in kaart hoe het proces van Europeanisering zich tot nu toe heeft voltrokken en wat ons op dat vlak nog te wachten zal staan. Keirse laat daarbij zien dat een louter nationaal gerichte aanpak van de privaatrechtelijke rechtsbeoefenaar in huidige tijden tekort zal schieten. Veder gaat in op de noodzaak tot en het gebrek aan Europese regelgeving op het terrein van zekerheidsrechten op roerende zaken. De oplossing van de problemen waarmee de praktijk wordt geconfronteerd, ligt niet in een (te) ambitieus streven naar harmonisering of uniformering van het zekerhedenrecht. Bescheidener initiatieven, waarbij de inbreuk op de nationale rechtsorde van de lidstaten zo gering mogelijk is, lijken een betere kans van slagen te hebben